Helicobacter pylori a mikrobiota – objawy i leczenie

Barbara Dąbrowska-Górska

5 minut

Helicobacter pylori, gram-ujemna, spiralna bakteria, stała się „gwiazdą” świata nauki, gdy w roku 2005 przyznano Nagrodę Nobla dwóm naukowcom – Barremu Marshallowi i Robinowi Warrenowi – za odkrycie jej powiązania z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. To, co okazało się najbardziej zaskakujące, gdy w latach 80. XX wieku Marshall i Warren badali Helicobacter pylori, to fakt, że bakteria ta bardzo dobrze kolonizuje kwaśne środowisko żołądka, o którym wcześniej sądzono, że jest sterylne. Od tamtego momentu znacznie lepiej poznano samą bakterię Helicobacter pylori, jak i złożoną mikrobiotę układu pokarmowego człowieka. Okazało się, że środowisko mikrobiologiczne żołądka jest znacznie bardziej zróżnicowane (może w nim występować nawet kilkadziesiąt różnych rodzajów bakterii), a sama infekcja Helicobacter pylori nie zawsze prowadzi wyłącznie do negatywnych dla zdrowia skutków.


Helicobacter pylori – pasażerka „na gapę”?

Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori jest zaskakująco wysoka i prawdopodobnie dotyczy nawet 50% światowej populacji (w zależności od regionu geograficznego wynosi od 19 do 88%). Rocznie na całym świecie do zakażenia dochodzi nawet u 4 miliardów osób. Historia współistnienia tej bakterii z ludźmi sięga prawdopodobnie dziesiątków tysięcy lat, a większość osób przechodzi infekcję bezobjawowo. Przewlekłe zakażenie Helicobacter pylori prowadzi do rozwoju niedokwasoty żołądka poprzez zmianę pH z kwaśnego na zasadowe, uszkadza błonę śluzową żołądka i zaburza równowagę mikrobioty, co w konsekwencji może prowadzić do nieprzyjemnych powikłań. Helicobacter pylori to bakteria, która wywołuje przewlekły stan zapalny oraz odpowiada za takie choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego jak:

 • wrzody żołądka i dwunastnicy,
 • zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • nowotwór żołądka.

Zakażenie Helicobacter pylori sprzyja także chorobom pozażołądkowym, również takim, które wydają się zupełnie niezwiązane z pierwotną infekcją. Należą do nich zaburzenia metaboliczne: cukrzyca, niealkoholowe stłuszczenie wątroby czy otyłość. Tego typu powikłania są związane ze zmianami w mikrobiocie, które obejmują cały przewód pokarmowy – od przełyku, przez żołądek, na jelicie grubym skończywszy.

Z drugiej strony, równowagę mikrobioty zaburza nie tylko infekcja, ale też jej leczenie – eradykacja silnymi antybiotykami w połączeniu z bizmutem i lekami z grupy IPP, które hamują wydzielanie kwasu solnego. Skuteczne leczenie zmniejsza ryzyko raka żołądka, ale jednocześnie zmienia mikrobiotę, wywołując spadek jej różnorodności i liczebności.

Zakażenie Helicobacter pylori może sprzyjać rozwojowi raka żołądka, który potrafi początkowo powodować niecharakterystyczne objawy ze strony układu pokarmowego. Należy jednak podkreślić, że najpoważniejsze powikłanie infekcji Helicobacter pylori dotknie zaledwie 1-3% osób zakażonych. Od czego zatem zależy prawdopodobieństwo negatywnego wpływu na zdrowie bakterii Helicobacter pylori? Jest to związane między innymi z:

 • uwarunkowaniami genetycznymi gospodarza,
 • zjadliwością bakterii,
 • stylem życia osoby zakażonej,
 • przyjmowanymi lekami,
 • warunkami środowiskowymi.

Warto się natomiast zastanowić: czy współistnienie człowieka i Helicobacter pylori niesie jakieś pozytywne efekty zdrowotne?


Helicobacter pylori – nie taka zła, jak ją malują?

Niektórzy badacze uznają występowanie Helicobacter pylori za pospolite i wskazują, że niepowikłana infekcja może zadziałać na korzyść gospodarza. W literaturze naukowej można znaleźć doniesienia, według których zakażenie tą bakterią zmniejsza ryzyko rozwoju alergii, chorób atopowych (szczególnie u dzieci) i reumatoidalnego zapalenia stawów. W innych badaniach wykazano zależność między infekcją Helicobacter pylori a mniejszym ryzykiem rozwoju nieswoistych stanów zapalnych jelit (tzw. IBD), do których należą między innymi choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (sprawdź też: zespół jelita drażliwego (IBS). Podejrzewa się, że wynika to z oddziaływania między bakterią a układem odpornościowym osoby zakażonej. To swoisty trening dla komórek odpornościowych, który może zapobiegać wystąpieniu autoagresji w przyszłości.

Temat pozytywnego wpływu na zdrowie współbytowania człowieka z Helicobacter pylori pozostaje otwarty. Potrzebne są dalsze, obszerne badania w tym temacie.


Helicobacter pylori a mikrobiota jelitowa – przed leczeniem. Objawy Helicobacter pylori

Długotrwałe, często wieloletnie i bezobjawowe zakażenie bakterią Helicobacter pylori nie zawsze musi prowadzić do znacznego zaburzenia równowagi mikrobioty przewodu pokarmowego, zwanego dysbiozą. Stopień dysbiozy u każdej osoby z infekcją będzie inny i zależny od wielu wspomnianych wcześniej indywidualnych uwarunkowań.

U przeważającej części osób zakażenie Helicobacter pylori przebiega bez objawów zakażenia. Pomimo bardzo dużej częstości infekcji w ogólnej populacji, u nie tak dużej części z nich stwierdza się wrzody żołądka lub dwunastnicy. Jednak gdy Helicobacter pylori na dobre „rozhula” się w żołądku, to infekcja będzie miała wpływ na znaczne nasilenie dysbiozy, co ważne, w obrębie całego przewodu pokarmowego. W przypadku 10-20% osób pojawiają się takie objawy zakażenia jak: nudności, wymioty, wzdęcia, biegunki, niestrawność, zgaga czy bóle brzucha, szczególnie bóle w nadbrzuszu. W przypadku wrzodów żołądka i dwunastnicy są to bóle brzucha w trakcie posiłku, natomiast w przypadku wrzodu dwunastnicy – bóle na czczo.

Jeśli często obserwujesz u siebie powyższe objawy, takie jak chociażby nudności czy wymioty, niezwłocznie udaj się na konsultację lekarską! Niestety chorzy często dowiadują się o zakażeniu, dopiero gdy mają już wrzody, którym towarzyszą silne bóle brzucha po jedzeniu.

Tym, co będzie widoczne na pierwszy rzut oka w badaniu obrazowym żołądka, jakim jest gastroskopia, to zmiana kwasowości treści żołądkowej, przewlekłe zapalenia błony śluzowej żołądka oraz pojawiające się z czasem wrzody i nowotwór. Dysbioza w żołądku może sprzyjać rozwojowi nowotworu żołądka poprzez wytwarzanie metabolitów sprzyjających nowotworzeniu, uszkadzanie DNA czy tłumienie odporności przeciwnowotworowej.

Jednak infekcja może modulować nie tylko mikrobiotę w żołądku, ale także w jelitach, w tym w odległej od żołądka okrężnicy. Zaburzenie równowagi mikrobioty jelitowej w zakażeniu Helicobacter pylori wywiera także wpływ na rozwój otyłości, zaburza równowagę energetyczną i gospodarkę węglowodanową (pierwszy krok do cukrzycy typu 2), nasila ogólnoustrojowy stan zapalny, pogarsza wchłanianie witaminy B12.

Co ciekawe, w badaniach brakuje spójności dotyczącej zmian w kompozycji mikrobioty u osób z zakażeniem bakterią Helicobacter pylori. W zależności od źródła uzyskiwano sprzeczne wyniki. W niektórych badaniach wykazywano spadek liczebności i różnorodności mikrobioty u osób zakażonych Helicobacter pylori. W innych zaś badacze podkreślają sytuację odwrotną – większą różnorodność i liczebność mikrobioty u osób zainfekowanych tą bakterią. Kontrowersyjne i niespójne wyniki mogą być związane z różnym stopniem rozwoju zakażenia, a także ze zmiennymi związanymi z indywidualnymi cechami badanych osób, które mogą wpływać na przebieg infekcji i stopień dysbiozy.

Jest to także jasny sygnał, który wskazuje, że nie wiemy wszystkiego na temat tej niezwykle ciekawej bakterii i jej wpływu na zdrowie człowieka.


Diagnostyka Helicobacter pylori

W celu rozpoznania obecności Helicobacter pylori, wykonuje się następujące badania diagnostyczne:

 • Gastroskopia – podczas tego badania lekarz pobiera wycinek błony śluzowej żołądka i sprawdza go pod kątem zmian zapalnych bądź nowotworowych. Następnie wycinek nakłada na wskaźnik z mocznikiem – zmiana jego barwy oznacza obecność bakterii Helicobacter pylori. To tzw. test ureazowy, czyli najbardziej skuteczna metoda wykrycia zakażenia tą bakterią (wici bakterii wytwarzają ureazę, tj. enzymy rozkładające mocznik do amoniaku i dwutlenku węgla).
 • Oznaczenie antygenu w kale – tego typu testy są dostępne w aptece i do samodzielnego wykonania przez pacjenta. W razie pozytywnego wyniku należy skonsultować się z lekarzem.
 • Oznaczenie przeciwciał w krwi – test ten także dostępny jest w aptece i do samodzielnego wykonania przez pacjenta. Nie da się jednak stwierdzić, czy, w przypadku zakażenia, chory już się wyleczył, z racji że przeciwciała mogą pozostawiać w ciele przez długi czas.
 • Test oddechowy – bada obecność mocznika w wydychanym powietrzu.


Helicobacter pylori a mikrobiota jelitowa – po leczeniu

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori, często powikłanego objawami żołądkowo-jelitowymi i stanem zapalnym błony śluzowej żołądka, nazywa się eradykacją. Eradykacja, w podstawowym schemacie leczenia zakażenia, obejmuje podanie:

 • dwóch różnych leków przeciwbakteryjnych – najczęściej są to metronidazol i tetracyklina,
 • cytrynianu bizmutu,
 • leku z grupy IPP – inhibitorów pompy protonowej, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Niektórzy badacze i lekarze są zdania, że leczenie powinno się prowadzić u każdej osoby zakażonej, bez względu na objawy i stopień powikłań. Inni zaś twierdzą, że póki infekcja nie stwarza zagrożenia, to nie należy wprowadzać farmakoterapii. Jednak co do jednego nie ma wątpliwości – eradykacja znacząco zaburza mikrobiotę przewodu pokarmowego, zmieniając naturalnie panujące w przewodzie pokarmowym warunki (leki IPP) oraz zmniejszając liczebność i różnorodność mikroorganizmów bytujących w przewodzie pokarmowym (IPP i antybiotyki).

Helicobacter pylori jest bakterią stosunkowo oporną na działanie antybiotyków, stąd konieczność podania co najmniej dwóch leków z tej grupy (oraz jednego leku zmniejszającego wydzielanie soku żołądkowego). Niestety rutynowo prowadzona eradykacja wśród wszystkich zakażonych pogłębia problem antybiotykooporności.

Leczenie niewyrównanej infekcji Helicobacter pylori z jednej strony zmniejsza dysbiozę wywołaną zakażeniem, co może zmniejszać ryzyko powikłań metabolicznych. Z drugiej zaś strony wywołuje dysbiozę będącą konsekwencją antybiotykoterapii. To rodzaj błędnego koła, w którym priorytet w postaci mniejszego ryzyka nowotworu żołądka uzasadnia „mniejsze zło”, jakim jest eradykacja. Jaką rolę w tej sytuacji odgrywają probiotyki?


Probiotyki w zakażeniu Helicobacter pylori

Badania wykazały korzystny wpływ probiotyków na infekcję Helicobacter pylori. Probiotykoterapia, szczególnie celowana, zmniejsza objawy żołądkowo-jelitowe oraz działania uboczne antybiotykoterapii. Dodane do antybiotyków, mogą także zwiększyć skuteczność leczenia Helicobacter pylori.

Skuteczność szczepów probiotycznych nie polega wyłącznie na kolonizacji układu pokarmowego. Probiotykoterapia stwarza dobre warunki do powrotu równowagi indywidualnej mikrobioty każdego człowieka poprzez:

 • wzmocnienie bariery jelitowej,
 • regulację jelitowego układu nerwowego,
 • oddziaływanie na układ odpornościowy,
 • „dzielenie się” genami,
 • wydzielanie metabolitów odżywiających śluzówkę i hamujących rozwój bakterii patogennych.

Najczęściej przywoływanymi w literaturze naukowej, skutecznymi probiotykami stosowanymi w czasie infekcji Helicobacter pylori są:

 • Lactobacillus casei,
 • Lactobacillus reuteri,
 • Lactobacillus rhamnosus GG,
 • Saccharomyces boulardii.

Reakcja na zastosowaną probiotykoterapię będzie zależna od składu rodzimej mikroflory jelitowej, uwarunkowań genetycznych danej osoby, zastosowanej diety czy stopnia dysbiozy przed wprowadzeniem probiotyków. Badania pokazują także, że skuteczniejsza w łagodzeniu skutków zakażenia Helicobacter pylori i jej eradykacji jest tzw. kosumplementacja probiotyków, czyli podawanie probiotyków zróżnicowanych, wieloszczepowych, najlepiej dopasowanych do potrzeb mikrobioty danej osoby.

Choć od momentu odkrycia Helicobacter pylori wiedza na temat tej bakterii i jej wpływu na ludzkie zdrowie wciąż rośnie, to wiele pytań jednak wciąż pozostaje bez odpowiedzi lub z solidnym znakiem zapytania „na marginesie”.


Barbara Dąbrowska-Górska

Bibliografia:

 • Ali Nabavi-Rad i inni, The double-edged sword of probiotic supplementation on gut microbiota structure in Helicobacter pylori management, Gut Microbes. 2022 Jan-Dec;14(1):2108655. doi: 10.1080/19490976.2022.2108655.
 • Chieh-Chang Chen i inni, The interplay between Helicobacter pylori and gastrointestinal microbiota, Gut Microbes. 2021 Jan-Dec;13(1):1-22. doi: 10.1080/19490976.2021.1909459.
 • Chikara Iino, Tadashi Shimoyama, Impact of Helicobacter pylori infection on gut microbiota, World J Gastroenterol. 2021 Oct 7;27(37):6224-6230. doi: 10.3748/wjg.v27.i37.6224.
 • Christos Liatsos i inni, Helicobacter pylori, gastric microbiota and gastric cancer relationship: Unrolling the tangle, World J Gastrointest Oncol. 2022 May 15;14(5):959-972. doi: 10.4251/wjgo.v14.i5.959.
 • Gracia M Martin-Nuñez i inni, Gut Microbiota: The Missing Link Between Helicobacter pylori Infection and Metabolic Disorders?, Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Jun 17;12:639856. doi: 10.3389/fendo.2021.639856. eCollection 2021.
 • Masoud Keikha, Mohsen Karbalaei, Probiotics as the live microscopic fighters against Helicobacter pylori gastric infections, BMC Gastroenterol. 2021 Oct 20;21(1):388. doi: 10.1186/s12876-021-01977-1.
 • Seyedeh Zahra Bakhti, Saeid Latifi-Navid, Interplay and cooperation of Helicobacter pylori and gut microbiota in gastric carcinogenesis, BMC Microbiol. 2021 Sep 23;21(1):258. doi: 10.1186/s12866-021-02315-x.
 • Xiao-Wei Wu i inni, Helicobacter pylori infection and inflammatory bowel disease in Asians: a meta-analysis, World J Gastroenterol. 2015 Apr 21;21(15):4750-6. doi: 10.3748/wjg.v21.i15.4750.


Więcej informacji na temat poszczególnych bakterii znajdziesz w poniższych artykułach:


Avatar

O autorze

Barbara Dąbrowska-Górska

Jestem dietetykiem z wyższym wykształceniem oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z Pacjentem. Z mojej pomocy skorzystało już ponad 3000 tysiące osób, dlatego wiem, że konsekwentnie stosowana metoda małych kroków daje znacznie lepsze rezultaty niż modne diety cud. Układam programy żywieniowe odchudzające, w insulinooporności, niedoczynności tarczycy i chorobie Hashimoto, zespole jelita drażliwego, chorobach układu krążenia, cukrzycy typu II i wielu innych sytuacjach.

|
13/04/2023

Podobał Ci się artykuł?

Poznaj precyzyjną metodę
zwalczania dysbiozy jelitowej

Analiza + diagnoza

Możesz zamówić samą analizę, aby nasz specjalista sprawdził, czy nasza kuracja jest odpowiednia dla Twojego stanu zdrowia