Candida tropicalis – jelitowy intrygant

Marcin Dzioba

2 minuty

Grzyb ten jest uważany za gatunek komensalny w stosunku do zwierząt i człowieka. Jednak w ostatnich latach pojawiają się doniesienia, iż może on potęgować zapalenie okrężnicy u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Candida tropicalischarakterystyka

Do niedawna sądzono, że grzyby z rodzaju Candida albicans odpowiadają za większość infekcji grzybiczych spotykanych u ludzi. Obecnie postęp w zakresie metod analitycznych, a w szczególności wykorzystanie technik molekularnych zaczęło zmieniać ten jednorodny obraz. C. tropicalis  zaliczany jest do grupy non-albicans candida, znanej z oporności na leki azolowe (Niedawno potwierdzono jego oporność na Flukonazol). C. tropicalis to spotykany na całym świeci grzyb, który może występować w postaci pączkowatych komórek lub w postaci nitkowatych pseudostrzępek. Powszechnie występuje w różnych zakamarkach ludzkiego ciała, takich jak jelita, pochwa czy jama ustna, na zasadach symbiotycznych. Jednocześnie jest drugim, po C. albicans, najbardziej wirulentnym grzybem z rodzaju Candida i może powodować zakażenia oportunistyczne u człowieka i zwierząt. Obecnie znanych jest około 150 gatunków należących do rodzaju Candida. Większość z nich nie jest w stanie rozwijać się w temperaturach powyżej 37°C, co wyklucza ich możliwości komensalne bądź patogenne, w stosunku do człowieka.

Infekcje Candida tropicalis

Ten oportunistyczny patogen może wywołać kandydozę u osób z obniżoną odpornością, u pacjentów onkologicznych oraz u osób po transplantacjach. Infekcje grzybicze tego typu mogą przebiegać zewnętrznie i dotyczyć skóry, włosów, paznokci i błon śluzowych. Mogą również przyjmować postać układową z zajęciem organów wewnętrznych. Zagrożenie Candida tropicalis uznaje się powszechnie za rosnące, szczególnie, że gatunek ten jest znacznie mniej poznany od C. albicans. Genom C. tropicalis został zsekwencjonowany w 2009 r., wciąż jednak trwają badania nad zrozumieniem czynników rozwoju infekcji oraz oporności tego patogenu w stosunku do leków przeciwgrzybiczych. Wiadomo, że uwalniane przez komórki grzyba białka pełnią kluczową rolę w rozwoju infekcji, jednak w odróżnieniu do C. albicans, struktura tych białek nie jest znana.

Candida tropicalis w chorobie Leśniewskiego-Crona

Od kilku lat donoszono o podwyższonym poziom C. tropicalis w jelitach pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Spekulowano, iż grzyb ten odgrywa istotną rolę w patogenezie tej choroby. W grudniu 2021 roku ukazała się przełomowa publikacja, która może na zawsze zmienić sposób leczenia IBD. Autorzy uważają, że C. tropicalis zaburza równowagę jelitową w sposób, który predysponuje do rozwoju IBD. Postulowany mechanizm wskazuje na znaczący przerost bakterii z gatunku Akkermasia muciniphilia rozkładających mucynę, w wyniku działania C. tropicalis. Stan ten narusza funkcjonowanie jelitowej bariery ochronnej i wywołuje miejscowy stan zapalny.

Bibliografia:

  • Pfaller MA, Boyken L, Hollis RJ, et al. (2009). Comparison of results of fluconazole and voriconazole disk diffusion testing for Candida spp. with results from a central reference laboratory in the ARTEMIS DISK Global Antifungal Surveillance Program. Diagn Microbiol Infect Dis 65, 27–34
  • C. Davis. CMI Descriptions of pathogenic fungi and bacteria No. 871. „Mycopathologia”. 96 (3), s. 171–196, 1986. CAB International Mycological Institute.
  • Calderone RA (2002) Introduction and historical perspectives. Candida and Candidiasis (Calderone R., ed), pp. 15–25. ASM Press, Washington, DC.
  • Ruping MJ Vehreschild JJ Cornely OA (2008) Patients at high risk of invasive fungal infections: when and how to treat. Drugs68: 1941–1962.
  • Datta KK, Patil AH, Patel K, Dey G, Madugundu AK, Renuse S, Kaviyil JE, Sekhar R, Arunima A, Daswani B, Kaur I, Mohanty J, Sinha R, Jaiswal S, Sivapriya S, Sonnathi Y, Chattoo BB, Gowda H, Ravikumar R, Prasad TS. Proteogenomics of Candida tropicalis–An Opportunistic Pathogen with Importance for Global Health. OMICS. 2016 Apr;20(4):239-47.
  • Di Martino L, De Salvo C, Buela KA, Hager C, Ghannoum M, Osme A, Buttò L, Bamias G, Pizarro TT, Cominelli F. Candida tropicalis Infection Modulates the Gut Microbiome and Confers Enhanced Susceptibility to Colitis in Mice. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2022;13(3):901-923.

Informacje o rodzajach drożdzaków

Avatar

O autorze

Marcin Dzioba

|
04/04/2023

Podobał Ci się artykuł?

Poznaj precyzyjną metodę
zwalczania dysbiozy jelitowej

Analiza + diagnoza

Możesz zamówić samą analizę, aby nasz specjalista sprawdził, czy nasza kuracja jest odpowiednia dla Twojego stanu zdrowia